ĐẠI HỘI CHI BỘ TRƯỜNG MẦM NON TÂN KHÁNH HÒA NHIỆM KỲ 2022-2025

Thực hiện Kế hoạch chỉ đạo của Đảng uỷ xã Tân Khánh Hòa về đại hội chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2022-2025,  ngày 27/4/2022, chi bộ Trường MN Tân Khánh Hòa long trọng tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2022- 2025. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Hà Thanh Giang- ĐUV-Phó Chủ tịch UBND xã Tân Khánh Hòa. Tập thể đảng viên của chi bộ gồm 11 đồng chí  về dự đại hội.

Đại hội đã được nghe 2 báo cáo: Báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2020- 2022 và phương hướng nhiệm kỳ 2022- 2025.

Trong nhiệm kỳ qua, chi bộ lãnh chỉ đạo thường xuyên thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết của cấp trên. Tổ chức sinh hoạt đúng theo quy định Điều lệ và chất lượng đạt hiệu quả cao. Việc đánh giá xếp loại dân chủ công khai và đảm bảo đúng quy định. Thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên mới và chuyển đảng chính thức. Hàng năm, chi bộ được Đảng ủy xã Tân Khánh Hòa đánh giá xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ . Từ lãnh đạo của chi bộ, trong nhiệm kỳ qua, Trường MN Tân Khánh Hòa luôn giữ vững các tiêu chí tập thể lao động Xuất sắc. Bên cạnh những kết quả đạt được, báo cáo của đại hội đã nghiêm túc chỉ ra những hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới. Phương hướng nhiệm kỳ 2022- 2025 được chi bộ thống nhất với các tiêu chí quan trọng: vừa nâng cao chất lượng giáo dục nhằm đảm bảo được mục tiêu đổi mới chương trình giáo dục mầm non, đồng thời thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm của địa phương.

Kết thúc, đại hội đã bầu cấp ủy mới gồm 3 đồng chí. Trước đại hội, đại diện cấp ủy mới phát biểu cảm tưởng và có những lời hứa: luôn luôn giữ vững sự đoàn kết trong chi bộ, nêu cao tinh thần trách nhiệm; giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện nghiêm quy chế làm việc để lãnh đạo, triển khai thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đã đề ra.