ĐẠI HỘI CHI BỘ TRƯỜNG MN TÂN KHÁNH HÒA NHIỆM KỲ 2020 -2022

Sáng ngày 26 tháng 10 năm 2019, Chi bộ trường MN Tân Khánh Hòa tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022 nhằm đánh giá kết quả hoạt động của chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020, bầu BCH Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022.

Đại hội rất vinh dự được đón tiếp Đ/c Phan Thị Huỳnh Như UVBTV-Trưởng khối vận - Chủ tịch UBMTTQVN xã, Đ/c Lê Văn Tín Phó ban tổ chức Đảng Ủy cùng các đồng chí trong đoàn Đại biểu về dự và chỉ đạo Đại hội.

Theo báo cáo trình tại Đại hội, Chi bộ gồm 7 Đảng viên, đảng viện được triệu tập 6 đồng chí.(văng 1 đồng chí lý do nghỉ thai sản) trong đó có 5 đảng viên chính thức, 1 đảng viên dự bị. Đảng viên nữ là 5 đồng chí chiếm 83.3%. Trong nhiệm kỳ qua Chi bộ đã phát triển được 4 đảng viên.

Kết quả công tác nhiệm kỳ 2017-2020 cho thấy, Chi bộ trường MN Tân Khánh Hòa đã đạt được kết quả nổi bật trên các mặt công tác: lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác giáo dục chính trị tư tưởng, công tác xây dựng Đảng, công tác kiểm tra, giám sát và lãnh đạo các tổ chức đoàn thể trong nhà trường.

                                           (phát biểu chỉ đạo của đồng chí Phan Thị Huỳnh Như - Chủ tịch UBMTTQVN xã)

Có thể nói rằng với sự chỉ đạo chủa Chi bộ, sự nổ lực, cố gắng của toàn thể cán bộ, đảng viên, giáo viên trong nhà trường, Chi bộ trường MN Tân Khánh Hòa duy trì đều đặn sinh hoạt chi bộ, kịp thời xây dựng chương trình công tác năm, ban hành các kế hoạch sinh hoạt chuyên đề, tổ chức Đại hội, thực hiện tốt công tác chính trị tư tưởng, triển khai nghiêm túc việc "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", lãnh đạo đảng viên thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn. Cán bộ đảng viên có lập trường chính trị, tư tưởng vững vàng,luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công việc, thường xuyên chia sẻ, động viện, đoàn kết thống nhất xây dựng chi bộ vững mạnh.

Thảo luận, đóng góp ý kiến các đảng viên của chi bộ nhất trí cao với các văn kiện trình đại hội, đồng thời cũng đề xuất một số giải pháp nhằm thực hiện tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra trong nhiệm kỳ 2020-2022.

Phát biểu chỉ đạo đại hội đồng chí Phan Thị Huỳnh Như UVBTV-Trưởng khối vận - Chủ tịch UBMTTQVN xã đánh giá cao sự nỗ lực cố gắng của tập thể chi bộ, đã thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2017-2020 đã đề ra. Đồng thời biểu dương sự đoàn kết nhất trí cao trong tập thể chi bộ. Đồng chí mong muốn cán bộ đảng viên trong chi bộ phát huy tinh thần trách nhiệm để bầu Bí thư, Phó Bí thư khóa mới.

Đại hội Chi bộ đã tiến hành bỏ phiếu bầu Bí thư, Phó Bí thư nhiệm kỳ 2020-2022.

 

Sau một buổi làm việc, Đại hội đã lựa chọn ra 2 đồng chí vào BCH nhiệm kỳ 2020-2022.Đ/c Lê Ánh Hường Hiệu trưởng nhà trường làm Bí thư Chi bộ, Bà Phạm Thị Hiền Phó Hiệu trưởng làm Phó Bí thư chi bộ


                                                                                       Tập thể Chi bộ trường Mầm non Tân Khánh Hòa