Tổ chức Đại hội Chi đoàn MN Tân Khánh Hòa nhiệm kỳ 2018-2019

Hôm nay, vào lúc 7 giờ 30 phút ngày 22 tháng 12 năm 2018 Chi đoàn tham mưu với Chi bộ và xã Đoàn Tân Khánh Hòa tổ chức Đại hội Chi đoàn trường MN Tân Khánh Hòa nhiệm kỳ 2018-2019. Hôm nay là ngày kỷ niệm thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam Chi đoàn đã kết hợp với Chi bộ và xã Đoàn Tân Khánh Hòa tổ chức thành công Đại hội Chi đoàn.

Đại hội lần này với sự có mặt của ông Nguyễn Hồng Kông Bí thư xã Đoàn, bà Phạm Thị Hiền Phó bí thư Chi bộ nhà trường và 12/13 đồng chí là đoàn viên nhà trường. Đại hội lần này là muốn bầu ra ban chấp hành Chi đoàn mới có thể đảm nhiệm các nhiệm vụ mà cấp trên giao phó.

Mở đầu Đại hội là phần hát Quốc ca, đoàn ca và giới thiệu đại biểu tham dự:

Ban chấp hành nhiệm kỳ 2017-2018 đã trình bài dự thảo báo cáo tổng kết công tác Đoàn của nhiệm kỳ trước và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2018-2019, thông qua báo cáo BCH trình bài bản tự phê bình và phê bình nhiệm kỳ củ với nhiều nội dung trong Đai hội lần này:

Tiếp theo của chương trình Đại hội là phần phát biểu chỉ đạo của bà Phạm Thị Hiền-Phó bí thư Chi bộ nhà trường và ông Nguyễn Hồng Kông-Bí thư xã Đoàn Tân Khánh Hòa:

- Ban chấp hành Chi đoàn nhiệm kỳ 2017-2018 nêu lên đề án nhân sự cho nhiệm kỳ mới và tuyên bố hết nhiệm kỳ.

- Ban bầu cử tiến hành đọc hướng dẫn khi bầu củ và tiến hành bẩu cử Ban chấp hành mới nhiệm kỳ 2018-2019:

Ban bầu cử tuyên bố kết quả bầu cử và BCH nhiệm kỳ 2018-2019 ra mắt hứa hẹn, họp phiên họp đầu tiên bầu ra Bí thư, Phó bí thư và UVBCH đoàn:

Cuối cùng của buổi Đại hội là thư ký thông qua Nghị quyết Đại hội, bế mạc và hát Quốc ca kết thúc Đại hội: