GIỜ HOẠT ĐỘNG GÓC CỦA CÁC BÉ TRƯỜNG MN TÂN KHÁNH HÒA

 

Hoạt động góc là phương tiện hỗ trợ sự phát triển toàn diện cho trẻ về đạo đức, tri tuệ, thể chất, thẩm mỹ. Bên cạnh đó, hoạt động này còn giúp trẻ biết chia sẻ niềm vui của mình với các bạn, với cộng đồng làm cho thế giới xung quanh bé luôn tươi đẹp và rộng lớn hơn. Từ đó, làm giàu tình cảm và trí tuệ cho trẻ.

Trẻ Mầm non học mà chơi – chơi mà học và hoạt động vui chơi là hoạt động chủ đạo của trẻ. Thông qua các hoạt động góc, các bé sẽ được hình thành và phát triển tâm lý của bản thân. Hoạt động này có ảnh hưởng quyết định đến sự hình thành nhân cách trẻ.

Các bé chơi chủ yếu là do nhu cầu và khả năng của bé, nhu cầu muốn bắt chước, muốn làm người lớn, nhưng khả năng và sức lực của bé chưa đủ để làm người lớn, do đó các bé sẽ giải tỏa nhu cầu đó dưới hình thức là hoạt động góc. ở trường các bé được tham gia vào các góc chơi ở lớp như: Góc phân vai, góc học tập, góc xây dựng, góc nghệ thuật tạo hình, góc thiên nhiên, góc âm nhạc.....

ở Góc xây dựng: Trẻ sẽ vào vai chú công nhân, những việc làm của trẻ thể hiện rất cần cù, cặm cụi làm công việc của người công nhân. Đồng thời, trẻ biết hợp tác với nhau để thực hiện một công việc được giao

Góc học tập: Trẻ sẽ tái tạo lại những gì đã được cô dạy trên tiết học nhằm tạo cho trẻ sự ghi nhớ vững bền hơn. 

Trẻ rất thích các hoạt động góc tại trường, hoạt động góc giúp trẻ hiểu và hợp tác với nhau hơn, hoạt động này còn có giá trị lớn và đã trở thành phương tiện để giáo dục trẻ phát triển toàn diện trong các lĩnh vực ngôn ngữ, thẩm mỹ, thể chất, nhận thức và tình cảm xã hội. Đồng thời, là phương tiện không thể thiếu nhằm phát triển toàn diện nhân cách và trí tuệ cho trẻ ở Trường Mầm non.