Họp bổ nhiệm lại hiệu trưởng nhiệm kỳ mới

Hôm nay, vào lúc 7 giờ 45 phút ngày 4 tháng 3 năm 2019 tại văn phòng trường Mầm non Tân Khánh Hòa diễn ra cuộc họp lấy ý kiến về việc bổ nhiệm lại chức vụ hiệu trưởng trường Mầm non Tân Khánh Hòa nhiệm kỳ mới.

* Tham dự cuộc họp về phía cấp huyện gồm có:

- Ông Nguyễn Phi Khanh - Trưởng Phòng Nội vụ huyện Giang Thành.

- Ông Phạm Ngọc Thuận - Chuyên viên, cán bộ Phòng Nội vụ huyện.

* Về phía Phòng Giáo dục huyện:

- Bà Nguyễn Thị Kim Nhị - Phó trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện.

- Ông Bùi Tuấn Hiền - Cán bộ Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện.

* Cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trường Mầm non Tân Khánh Hòa đến dự.

Phần đầu tiên ông Bùi Tuấn Hiền - Cán bộ Phòng Giáo dục thông qua chương trình, trình tự, nội dung cuộc họp về việc lấy ý kiến bổ nhiệm lại chức vụ hiệu trưởng trong nhiệm kỳ mới.

Tiếp theo là phát biểu chỉ đạo, hướng dẫn của ông Nguyễn Phi Khanh - Trưởng Phòng Nội vụ huyên.

Tiếp tục chương trình là phần thông qua chương trình hành động của bà Lê Ánh Hường tóm tắt những kết quả đạt được cũng như những thuận lợi, khó khăn trong nhiệm kỳ vừa qua và nêu lên phương hướng nhiệm vụ mới nếu được bổ nhiệm lại.

Sau khi bà Lê Ánh Hường thông qua chương trình hành động, tiếp theo là phần lấy ý kiến và tiến hành bỏ phiếu bầu bổ nhiệm lại chức vụ hiệu trưởng của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của trường.

Cuối cùng là phần họp lấy ý kiến của các thành viên trong ban tổ chức bổ nhiệm lại và kết thúc buổi họp bổ nhiệm.