Các hoạt động tổ chức chuyên đề "Xây dựng  trường Mầm non lấy trẻ làm trung tâm"

Trường Mầm non Tân Khánh Hòa tổ chức sơ kết chuyên đề "Xây dựng trường Mầm non lấy trẻ làm trung tâm" giai đoạn 2016-2020.

Về dự buổi sơ kết có Lãnh đạo sở giáo dục, Lãnh đạo PGD&ĐT Giang Thành, Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, Giáo viên của các huyện Hòn Đất, Kiên Lương, Hà Tiên, Giang Thành.

Qua việc tổ chức thực hiện chuyên đề "Xây dựng trường Mầm non lấy trẻ làm trung tâm" nhằm tạo cơ hội cho tất cả mọi trẻ đều được tham gia vào các hoạt động một cách tích cực, nhằm giúp cho trẻ phát triển toàn diện về thể chất và tinh thần, qua hoạt động trẻ được giao lưu, chia sẻ, hợp tác cùng nhau giúp cho vốn từ của trẻ ngày càng phong phú.

Sau đây là một số hình ảnh hoạt động của trẻ.

                                           (Góc thiên nhiên: Trẻ đang chơi với nước)

                                 (Góc phân vai: Trẻ đang chơi bán hàng)

                                (Góc nghệ thuật: trẻ làm bình hoa, đan lát...)

 

                                       (Trẻ đang chơi câu cá)