Trường Mầm non Tân Khánh Hòa thực hiện phối hợp với phụ huynh chăm sóc, giáo dục trẻ tại nhà trong thời gian trẻ tạm dừng đến trường.

Căn cứ điều kiện thực tế của nhà trường, Trường Mầm non Tân Khánh Hòa đã tích cực phối hợp với phụ huynh học sinh chăm sóc, giáo dục trẻ trong thời gian trẻ tạm dừng đến trường do dịch bệnh Covid-19.

Về công tác phòng, chống dịch bệnh: Nhà trường đã chỉ đạo 100% các  lớp tiến hành vệ sinh đồ dùng, đồ chơi, môi trường trong và ngoài lớp học bằng dung dịch khử khuẩn. Triển khai tới 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên các văn bản chỉ đạo của các cấp, xây dựng phương án phòng, chống dịch bệnh và thực hiện nghiêm túc các quy định phòng chống dịch, bệnh trong nhà trường. Tuyên truyền với phụ huynh về công tác phòng, chống dịch dưới nhiều hình thức (trao đổi thông tin trên nhóm zalo, nhắn tin, gọi điện…), cập nhật thông tin về tình hình sức khỏe của trẻ…

Về công tác phối hợp với phụ huynh trong việc chăm sóc, giáo dục trẻ tại nhà: Nhà trường đã chỉ đạo giáo viên xây dựng các video theo từng độ tuổi về các nội dung hướng dẫn nuôi dưỡng và chăm sóc sức khỏe, hướng dẫn các hoạt động giáo dục, hướng dẫn tổ chức chơi và chơi cùng trẻ …các video sau khi được Ban giám hiệu kiểm duyệt đã được gửi cho phụ huynh trên các nhóm zalo của lớp…. Đối với trẻ không có điều kiện học  qua  video giáo viên đã gửi bài tranh ảnh đến từng nhà để hướng dẫn, tuyên truyền với phụ huynh về chơi, học cùng trẻ.

 Với sự cố gắng của tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên của nhà trường, cùng với sự ủng hộ tích cực của phụ huynh, trong thời gian trẻ tạm dừng đến trường do dịch bệnh Covid-19, trẻ đã được thực hiện các hoạt động chơi, học bổ ích và đảm bảo thực hiện được các mục tiêu của Chương trình giáo dục mầm non theo từng độ tuổi./.