TRƯỜNG MN TÂN KHÁNH HÒA TỔ CHỨC TẶNG QUÀ CHO GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN DỊP 20/11/2021

 Ngày 20/11 hàng năm chính là dịp tôn vinh công ơn to lớn của thầy cô, đã không quản khó khăn, vất vả dạy dỗ biết bao thế hệ thành tài. Với câu nói “một ngày làm thầy, cả đời cũng làm thầy”. Do tình hình dịch bệnh phức tạp nên năm nay nhà trường không tổ chức họp mặt mà chỉ tổ chức tặng quà cho giáo viên, nhân viên trong đơn vị với 14 phần quà, dơn vị được UBND xã Tân Khánh Hòa hỗ trợ 1.400.000đ.