Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2019

Thực hiện kế hoạch liên tịch số 41/KHLT-PGDĐT-HKH-PVHTT ngày 13 tháng 09 năm 2019 kế hoạch liên tịch tổ chức lễ phát động “Tuần lễ học tập suốt đời năm 2019” với chủ đề “Đọc và học tập suốt đời theo tấm gương Bác Hồ vĩ đại”. Đơn vị đã triển khai kế hoạch và phát động đến toàn thể CB-GV-NV, học sinh trong nhà trường qua các cuộc họp hội đồng, chuyên môn. Lồng ghép, tổ chức trong các hoạt động học, hoạt động ngoài trời và ở mọi lúc, mọi nơi cho trẻ.

Qua một tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời, trường mầm non Tân Khánh Hòa đã tổ chức triển khai, phát động tới toàn thể CB - GV - NVvà học sinh của nhà trường cần tích cực nghiên cứu, học hỏi để hiểu được tầm quan trọng và nắm bắt được một số nội dung cơ bản nhất nhằm nâng cao trình độ chuyên môn và năng lực công tác.

Sau đây là hình ảnh một số hoạt động "hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời năm 2019" của đơn vị.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qua các hoạt động nhằm giáo dục cho trẻ một số kỹ năng sống như: bỏ rác đúng nơi quy định, không nhận quà từ người lạ, kỹ năng gấp quần áo...“Học tập là để tích lũy kiến thức nhằm hình thành nhân cách, kỹ năng sống, thói quen, các hành vi văn minh…cho các cháu để trở thành người công dân tốt trong tương lai”.